logo

Mince

V naší nabídce najdete mince vyrobené z různých drahých kovů, jako jsou zlato, stříbro a platina. Každá mince má svůj příběh a historii, ať už jde o historické mince nebo současné investiční mince. S našimi odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti mincí jsme schopni poradit našim zákazníkům a doporučit jim vhodný investiční nebo sběratelský kus.

Mincovny

Numismatika

vědecký obor je zabývající se historií a původem mincovnictví. Vzhledem k asynchronnímu vývoji v širších evropských a světových souvislostech se numismatika dělí podle tří kritérií:

  • geografické dělení podle kontinentů a územně politických celků,
  • chronologické dělení na předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla,
  • měnové dělení podle měnových systémů a platidel tvořících měnovou soustavu určitého státu či územního celku.
Numismatika sleduje především kovové peníze čili mince, které jsou důležitým pramenem pro poznání ekonomických, právních, politických, sociálních a kulturních poměrů doby, v níž vykonávaly funkci platidla. Numismatika úzce souvisí s paleografií, epigrafikou, heraldikou, genealogií, chronologií a politologií. Numismatické prameny jsou po shromáždění podrobeny kritice a interpretovány, tedy správně vyhodnoceny a vyloženy.
Explikace je výklad závěrů, který musí být jednoznačný, jasný a ucelený.
Bankovkami se zabývá rovněž notafilie.

mince banner
Sbírání mincí

Z dnešního pohledu jde nevíce o sběratelství mincí z celého období historie. Dále se pak jedná o sběratelství moderní numismatiky, tj. novodobě vydávaných mincí určených k platebnímu styku, anebo tzv. sběratelských pamětních mincí, které jsou vydávány k významným či speciálním příležitostem. Jejich hodnota se řídí nejen nominálem, ale sběratelskou hodnotou, která je ovlivněna zejména povahou emitenta - stát, počtem vyražených exemplářů, typem kovu - zlato, stříbro a kvalitou ražby.

Notafilie

Notafilie je sběratelský obor, který se věnuje sběratelství bankovek (papírových platidel) a nauka o nich. V současné době je notafilie řazena na roveň numismatiky, tedy nikoli jako sběratelská disciplina včleněna do oblasti numismatiky (IBNS). V některých případech je chybně notafilie zahrnuta pod pojem numismatika, přestože se notafilie zabývá zcela jiným druhem platidel; papírovými penězi. Bankovní papír je v posledních letech často nahrazován plastickou (polymerové bankovky) či hybridní (hybridní bankovky) bankovní hmotou.

Lidé pravděpodobně bankovky sbírali od té doby, co byly zavedeny, k většímu a systematickému rozvoji notafilie však došlo až v 60. a 70. letech 20. století. V roce 1961 byla založena společnost The International Banknote Society (IBNS), mezinárodní organizace sběratelů bankovek.

V České republice zastřešuje notafilii Česká numismatická společnost (ČNS) založená roku 1919.

logo

Kontakt

GOLDEN ARROWS s.r.o.

Zborovská 716/27
150 00, Praha 5
Czech Republic

IČ: 09841814

DIČ: CZ09841814

C 342727 vedená u Městského soudu v Praze

© GOLDEN ARROWS s.r.o. | 2020 - 2024
Created by
Created by MODERI s.r.o.